Xuất khẩu lao động

Hiển thị

09:12 - 03/06/2020

Xkld Đài Loan, đơn NAM – NỮ sản xuất thuốc tây Đài...

Xklđ Đài Loan là thị trường việc làm uy tín đầu tiên của ngành xklđ được mở cửa sau sự đình trệ của nền kinh tế toàn cầu, các chuyến bay...

14:39 - 02/06/2020

Xkld Philippines, lương 20-30 triệu/ tháng năm 2020.

Xkld Philippines là thị trường việc làm uy tín đầu tiên của ngành xklđ được mở cửa sau sự đình trệ của nền kinh tế toàn cầu, các chuyến bay...

08:05 - 31/05/2020

Xkld Đài Loan, đơn NAM thao tác máy ép Đài Trung.

Xkld Đài Loan là thị trường việc làm uy tín đầu tiên của ngành xklđ được mở cửa sau sự đình trệ của nền kinh tế toàn cầu, các chuyến bay xuất...

10:38 - 29/05/2020

Xkld Đài Loan, đơn NỮ sản xuất linh kiện điện tử...

Xkld Đài Loan là thị trường việc làm uy tín đầu tiên của ngành xklđ được mở cửa sau sự đình trệ của nền kinh tế toàn cầu, các chuyến bay xuất...

09:19 - 28/05/2020

Xkld Đài Loan, đơn NAM sản xuất linh kiện Đài Trung.

Xkld Đài Loan là thị trường việc làm uy tín đầu tiên của ngành xklđ được mở cửa sau sự đình trệ của nền kinh tế toàn cầu, các chuyến bay xuất...

14:21 - 27/05/2020

Xkld Đài Loan, đơn NAM đánh bóng vòi nước Đài Trung.

Xkld Đài Loan là thị trường việc làm uy tín đầu tiên của ngành xklđ được mở cửa sau sự đình trệ của nền kinh tế toàn cầu, các chuyến bay xuất...

18:32 - 26/05/2020

Xkld Đài Loan, đơn NAM thao tác máy thực phẩm Đài Trung.

Xkld Đài Loan là thị trường việc làm uy tín đầu tiên của ngành xklđ được mở cửa sau sự đình trệ của nền kinh tế toàn cầu, các chuyến bay xuất...

15:09 - 25/05/2020

Xkld Đài Loan, đơn cho nữ bán hàng biết tiếng Trung.

Xkld Đài Loan là thị trường việc làm uy tín đầu tiên của ngành xklđ được mở cửa sau sự đình trệ của nền kinh tế toàn cầu, các chuyến bay xuất...

10:09 - 23/05/2020

Xkld Đài Loan, đơn công xưởng nội thất Đài Trung.

Xkld Đài Loan là thị trường việc làm uy tín đầu tiên của ngành xklđ được mở cửa sau sự đình trệ của nền kinh tế toàn cầu, các chuyến bay xuất...

15:46 - 22/05/2020

xkld Đài Loan, đơn hàng An Oánh khu Vĩnh Khang tp Đài Nam.

Xkld Đài Loan là thị trường việc làm uy tín đầu tiên của ngành xklđ được mở cửa sau sự đình trệ của nền kinh tế toàn cầu, các chuyến bay xuất...

09:20 - 19/05/2020

Xklđ Đài Loan, quy định pháp luật MỚI của Đài Loan...

Xklđ Đài Loan là thị trường việc làm uy tín đầu tiên của ngành xklđ được mở cửa sau sự đình trệ của nền kinh tế toàn cầu, các chuyến bay...

09:34 - 18/05/2020

Xklđ Đài Loan, đơn xây dựng SONG HỶ – Đài Bắc –...

  Xklđ Đài Loan là thị trường việc làm uy tín đầu tiên của ngành xklđ được mở cửa sau sự đình trệ của nền kinh tế toàn cầu, các chuyến bay...