Xuất khẩu lao động

Hiển thị

18:32 - 26/05/2020

Xkld Đài Loan, đơn NAM thao tác máy thực phẩm Đài Trung.

Xkld Đài Loan là thị trường việc làm uy tín đầu tiên của ngành xklđ được mở cửa sau sự đình trệ của nền kinh tế toàn cầu, các chuyến bay xuất...

15:09 - 25/05/2020

Xkld Đài Loan, đơn cho nữ bán hàng biết tiếng Trung.

Xkld Đài Loan là thị trường việc làm uy tín đầu tiên của ngành xklđ được mở cửa sau sự đình trệ của nền kinh tế toàn cầu, các chuyến bay xuất...

10:09 - 23/05/2020

Xkld Đài Loan, đơn công xưởng nội thất Đài Trung.

Xkld Đài Loan là thị trường việc làm uy tín đầu tiên của ngành xklđ được mở cửa sau sự đình trệ của nền kinh tế toàn cầu, các chuyến bay xuất...

15:46 - 22/05/2020

xkld Đài Loan, đơn hàng An Oánh khu Vĩnh Khang tp Đài Nam.

Xkld Đài Loan là thị trường việc làm uy tín đầu tiên của ngành xklđ được mở cửa sau sự đình trệ của nền kinh tế toàn cầu, các chuyến bay xuất...

09:20 - 19/05/2020

Xklđ Đài Loan, quy định pháp luật MỚI của Đài Loan...

Xklđ Đài Loan là thị trường việc làm uy tín đầu tiên của ngành xklđ được mở cửa sau sự đình trệ của nền kinh tế toàn cầu, các chuyến bay...

09:34 - 18/05/2020

Xklđ Đài Loan, đơn xây dựng SONG HỶ – Đài Bắc –...

  Xklđ Đài Loan là thị trường việc làm uy tín đầu tiên của ngành xklđ được mở cửa sau sự đình trệ của nền kinh tế toàn cầu, các chuyến bay...

14:31 - 16/05/2020

Xkld Đài Loan, công xưởng thiết bị y tế Đài Nam 2020.

Xkld Đài Loan là thị trường việc làm uy tín đầu tiên của ngành xklđ được mở cửa sau sự đình trệ của nền kinh tế toàn cầu, các chuyến bay xuất...

10:13 - 15/05/2020

Xklđ Đài Loan, đơn hàng phí thấp 2020 xuất cảnh tháng 6.

Xklđ Đài Loan là thị trường việc làm uy tín đầu tiên của ngành xklđ được mở cửa sau sự đình trệ của nền kinh tế toàn cầu, các chuyến bay...

11:08 - 14/05/2020

Xklđ Đài Loan, THAO TÁC MÁY SẢN PHẨM KIM LOẠI, Đài Trung.

Xklđ Đài Loan là thị trường việc làm uy tín đầu tiên của ngành xklđ được mở cửa sau sự đình trệ của nền kinh tế toàn cầu, các chuyến bay...

15:10 - 13/05/2020

Xkld Đài Loan. ĐƠN ỨNG CỬ ĐÀI BẮC, gửi form GẤP.

Xkld Đài Loan là thị trường việc làm uy tín đầu tiên của ngành xklđ được mở cửa sau sự đình trệ của nền kinh tế toàn cầu, các chuyến bay xuất...

09:41 - 12/05/2020

Xuat khau lao dong dai loan, đơn hàng CNC tại Đài Trung

Xuat khau lao dong Dai Loan là thị trường việc làm uy tín đầu tiên của ngành xklđ được mở cửa sau sự đình trệ của nền kinh tế toàn cầu, các...

13:30 - 11/05/2020

Xkld Đài Loan, đơn hàng công xưởng NỮ Đài Trung.

Xkld Đài Loan là thị trường việc làm uy tín đầu tiên của ngành xuất khẩu lao động được mở cửa sau sự đình trệ của nền kinh tế toàn cầu, dự...