Xuất khẩu lao động

Hiển thị

08:31 - 25/06/2020

Xkld Nhật Bản, Thao tác máy dập kim loại KYOTO

Xkld Nhật Bản là thị trường việc làm uy tín đầu tiên của ngành xklđ được mở cửa sau sự đình trệ của nền kinh tế toàn cầu, các chuyến bay...

09:01 - 17/06/2020

Xkld Nhật Bản Lắp đặt đường ống dẫn IBARAKI

Xkld Nhật Bản là thị trường việc làm uy tín đầu tiên của ngành xklđ được mở cửa sau sự đình trệ của nền kinh tế toàn cầu, các chuyến bay...

09:08 - 16/06/2020

Xkld Nhật Bản 6 NAM lđ Gia công cơ khí NAGANO

Xkld Nhật Bản là thị trường việc làm uy tín đầu tiên của ngành xklđ được mở cửa sau sự đình trệ của nền kinh tế toàn cầu, các chuyến bay...

13:36 - 11/06/2020

Xkld Đài Loan, đơn NAM lđ phổ thông Đài Trung.

Xklđ Đài Loan là thị trường việc làm uy tín đầu tiên của ngành xklđ được mở cửa sau sự đình trệ của nền kinh tế toàn cầu, các chuyến bay...

13:37 - 09/06/2020

Xkld Đài Loan, đơn NỮ gia công thực phẩm Đài Đông.

Xklđ Đài Loan là thị trường việc làm uy tín đầu tiên của ngành xklđ được mở cửa sau sự đình trệ của nền kinh tế toàn cầu, các chuyến bay...

21:35 - 05/06/2020

Xkld Đài Loan, đơn NAM sửa chữa xe ô tô Đài Nam.

Xkld Đài Loan là thị trường việc làm uy tín đầu tiên của ngành xklđ được mở cửa sau sự đình trệ của nền kinh tế toàn cầu, các chuyến bay xuất...

09:12 - 03/06/2020

Xkld Đài Loan, đơn NAM – NỮ sản xuất thuốc tây Đài...

Xklđ Đài Loan là thị trường việc làm uy tín đầu tiên của ngành xklđ được mở cửa sau sự đình trệ của nền kinh tế toàn cầu, các chuyến bay...

14:39 - 02/06/2020

Xkld Philippines, lương 20-30 triệu/ tháng năm 2020.

Xkld Philippines là thị trường việc làm uy tín đầu tiên của ngành xklđ được mở cửa sau sự đình trệ của nền kinh tế toàn cầu, các chuyến bay...

08:05 - 31/05/2020

Xkld Đài Loan, đơn NAM thao tác máy ép Đài Trung.

Xkld Đài Loan là thị trường việc làm uy tín đầu tiên của ngành xklđ được mở cửa sau sự đình trệ của nền kinh tế toàn cầu, các chuyến bay xuất...

10:38 - 29/05/2020

Xkld Đài Loan, đơn NỮ sản xuất linh kiện điện tử...

Xkld Đài Loan là thị trường việc làm uy tín đầu tiên của ngành xklđ được mở cửa sau sự đình trệ của nền kinh tế toàn cầu, các chuyến bay xuất...

09:19 - 28/05/2020

Xkld Đài Loan, đơn NAM sản xuất linh kiện Đài Trung.

Xkld Đài Loan là thị trường việc làm uy tín đầu tiên của ngành xklđ được mở cửa sau sự đình trệ của nền kinh tế toàn cầu, các chuyến bay xuất...

14:21 - 27/05/2020

Xkld Đài Loan, đơn NAM đánh bóng vòi nước Đài Trung.

Xkld Đài Loan là thị trường việc làm uy tín đầu tiên của ngành xklđ được mở cửa sau sự đình trệ của nền kinh tế toàn cầu, các chuyến bay xuất...